Stáváme se nedílnou součástí Vašeho života, do kterého přinášíme pocit BEZPEČÍ a RADOSTI

Můj TÝM

Ing. Markéta Hejhalová, EFA

Ředitelka kanceláře

Bydlím v malé vesnici Počepice ve Středočeském kraji. Mé začátky v oboru započaly v roce 2013, kdy mě oslovil můj bratranec, zda mu při studiu nechci dělat asistentku. Již po prvním zaškolovacím semináři jsem pochopila, že by mě spíše naplňovala samotná práce finančního poradce. Byla to dlouhá a trnitá cesta, ale nikdy bych neměnila. Proč mě ta práce po těch letech stále tolik baví ? Protože vidím, že to má smysl. Učím lidi, jak pracovat s rodinným rozpočtem, jak ochránit sebe i svůj majetek a hlavně, jak být finančně nezávislý. Dlouhá léta jsem razila myšlenku, že nejlépe si vše udělám sama. Po nějakém čase jsem pochopila, že to není udržitelné. Abych se mohla o klienty starat dlouhodobě a komplexně, tak to nemám šanci zvládnout sama.  Myšlenka finančně poradenské kanceláře se zrodila již někdy v roce 2016, ale díky mé rodičovské cestě se oddálila. Skutečností se stala až v roce 2023, kdy jsme společně otevřeli finančně poradenskou kancelář v Sedlčanech.

Ing. Petra Čermáková

Profi Asistentka - specialistka na neživotní pojištění

Společně se svou rodinou žiji ve městě Sedlčany ve Středočeském kraji. Svět financí se mi otevřel již studiem na České zemědělské univerzitě v Praze, kde jsem vystudovala obor Provoz a ekonomika. S Markétou se známe již od střední školy a v roce 2015 jsem se stala její klientkou. V roce 2021, když jsem byla na rodičovské dovolené, začala Markéta shánět kolegyni na pozici asistentky. Byla to pro mě skvělá příležitost, tak jsme se domluvily na spolupráci. V kanceláři se zaměřuji na neživotní poijštění, do kterého spadá povinné ručení, pojištění nemovitosti, domácnosti a pojištění odpovědností. Dále se zaměřuji na cestovní pojištění a penzijní produkty.

Marcela Kváčová

Profi Asistentka

Jsem maminka od dvou dětí. Ještě na rodičovské dovolené s mladší dcerou jsem začala pracovat v nově otevřené poradenské kanceláři v Sedlčanech jako asistentka. Celý život mě naplňuje práce s lidmi, a proto se těším na spolupráci se všemi klienty. Mám na starosti veškerou administrativní práci a chod poradenské kanceláře.